"A megújulás reménye" című tanácskozás anyagai

„A megújulás reménye a keresztény társadalmi jelenlétben” címmel rendezett nemzetközi ökumenikus közéleti konferenciát Budapesten a Keresztény Demokrata Fórum (KDF) egyesület és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ), az Európai Keresztény Politikai Alapítvány (CPFE) és a Barankovics István Alapítvány (BIA) támogatásával. Miből, hogyan jön a remény és a megújulás? Hogyan álljon helyt egy keresztény a világ napi sodrásában? A kétnapos rendezvényen ezek és ehhez hasonló kérdések kerültek napirendre a szekcióüléseken és a kerekasztal-beszélgetésen. A konferencia szeptember 26-ai Plenáris Tanácskozásán elhangzott: nemcsak reményünk van a megújulásra, hanem felelősségünk is a megújításra.

Nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdődött  a kétnapos rendezvény a budapesti Centrál KávézóbanNemzetközi sajtótájékoztatóval kezdődött a kétnapos rendezvény a budapesti Centrál Kávézóban

Szeptember 25-én délben, a pénteki Ifjúsági Nap szekciómunkái előtt néhány órával került sor a konferencia sajtótájékoztatójára a patinás pesti Centrál Kávéház galériáján. A beharangozó eseményen Szécsi Árpád a KDF, dr. Galgóczy Gábor a KÉSZ, valamint Johannes de Jong az Európai Keresztény Politikai Alapítvány nevében köszöntötte a megjelenteket. A szombati kerekasztal-beszélgetés felkért hozzászólói közül Dr. Baritz Sarolta Laura közgazdász, domonkos nővér, Bolyki Balázs Gospel-énekes, Prof. dr. Horváth János utazó nagykövet és dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója tudott részt venni a sajtótájékoztatón. „Feladatunk van: őrizni a világot, ismerni az idők jeleit. Mindezt ökumenikus, krisztusi elkötelezettséggel, örömmel és reménnyel a szívünkben” – fogalmazta meg Galgóczy Gábor annak a lelkületnek a lényegét, amelyet a konferencia magként elültetni, illetve tudatosítani kívánt a két nap során.

Az Ifjúsági Nap a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vette kezdetét. A tanácskozást a társrendező szervezetek képviselői nyitották meg. A megjelent fiatalokat köszöntötte Dr. Szatmári Györgyi, a házigazda intézmény rektorhelyettese is, aki gondolatait a konferencia latin nyelvű, ökumenikus mottója, a „Semper renovanda” (szüntelenül megújítandó) felhívás köré rendezte.

Szécsi Árpád - a konferencia  fontos célja a kapcsolatépítés is!Szécsi Árpád - a konferencia fontos célja a kapcsolatépítés is!

Szécsi Árpád, a KDF elnöke az „ökumené, közélet, lelkiség” kulcsfogalmak háromszögére utalva mutatta be röviden a kétnapos tanácskozás alapgondolatát, szellemiségét. Felhívta a figyelmet, hogy a szekciótémák megvitatása, az elméleti és gyakorlati munka mellett cél és eredmény lehet a kapcsolatépítés, hogy minél több hívő fiatal szakértő megismerje egymást. A szervezők már az előkészületek során is számos ifjúsági szervezettel, közösséggel, szakmai műhellyel vették fel a kapcsolatot.

A megnyitót követően először meghívott szakértők tanácskoztak a hat párhuzamos szekcióban, majd a szünet után további érdeklődő fiatalok is csatlakoztak az egyes munkacsoportokhoz. A keresztény társadalmi jelenlét megerősítésének, megújulásának lehetőségeit a következő hat témához és kérdéskörhöz kapcsolódóan tárgyalta az ifjúság:

Munkában a „Társadalomkutatás és stratégiai tervezés” műhelyMunkában a „Társadalomkutatás és stratégiai tervezés” műhely

Média és misszió – Hogyan lehet a modern, egyre változó eszközű média az evangelizáció színtere? Hogyan élhető meg a keresztény hit a média világában?

Ifjúság és elköteleződés – Milyen a mai hívő fiatalok viszonya az elköteleződéshez? Hogyan vonhatók be közösségekbe? Hogyan kelthető fel érdeklődésük, felelősségérzetük a közéleti kérdések iránt?

Család és hivatás harmóniája – Hogyan lehet megteremteni és fenntartani az egyensúlyt a házasság, a család, valamint a különféle szakmai, civil, közéleti, egyházi felelősségvállalások, szolgálatok között, az azokra fordított idő, figyelem, érzelmi elköteleződés vonatkozásában is?

 Dr. Birkás Antal szekcióvezető, dr. Galgóczy Gábor rapportőr és Lukácsi Katalin, az IKSZ egyházügyi munkacsoportjának vezetője Dr. Birkás Antal szekcióvezető, dr. Galgóczy Gábor rapportőr és Lukácsi Katalin, az IKSZ egyházügyi munkacsoportjának vezetője

Társadalomkutatás és tervezés – Hogyan lehetnek az empirikus kutatások és tanulmányok az evangelizáció, valamint a közéletben és a politikában megvalósítandó missziós törekvések stratégiai tervezésének alapjai?

Hit és közélet – Miért hivatott a hívő keresztény a közéletben való részvételre, annak változatos formáiban és különböző intenzitással? Mit mond erről a katolikus társadalmi tanítás, illetve a protestáns szociáletika? Milyen alapelvek mentén fogalmazhatók meg a keresztény válaszok korunk aktuális kérdéseire?

Kereszténység és Európa – Mi a keresztény Európa válasza a Közel-Keleten tomboló válságokra?

A hat szekcióban a fiatal szakértők munkáját moderátorok fogták össze, valamint – adott esetben az idősebb korosztályhoz tartozó – rapportőrök kísérték figyelemmel, akik arra a feladatra kaptak felkérést, hogy a másnap sorra kerülő Plenáris Tanácskozáson beszámoljanak a szekciójukban elhangzottakról.

A tartalmas beszélgetések – a zenész fiatalok közreműködésével megvalósuló esti ökumenikus áhítat után – a Café Pióban rendezett állófogadáson folytatódtak. Itt éjfélig lehetett enni, inni, beszélgetni, ismerkedni és táncolni az eredményes napot lezáró party keretében.

A szombati Plenáris Tanácskozásnak a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday utcai székháza adott otthont. A konferencia második napját Bolyki Balázs éneke és Nobilis Márió igehirdetése nyitotta meg, aki János evangéliumából idézett: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.”(Jn 12,24) Olyan lépést is kell időnként vállalni a remény érdekében, ami teljesen logikátlannak tűnik – magyarázta Márió atya –, ami teljes belső irányváltást igényel. Jézus arra hív minket, hogy elhaljunk magunknak, hogy párbeszéddé váljunk, mert Isten párbeszédben áll a világgal. Próbáljunk Jézus dinamikus biztonságába belehelyezkedni és hagyni, hogy megszülessenek bennünk a remény válaszai. Márió atya szerint ezzel a hozzáállással tudunk keresztényként a világ elé állni.

Szécsi Árpád köszöntőjében a patinás teremben kivetített QR-kód szimbolikájára és a párbeszédre nyitottságra hívta fel a figyelmet, míg dr. Galgóczy Gábor az elkötelezett, hívő fiatalokat szólította meg, akik szerinte alapköve lehetnek a jövőbe vetett reménynek.

Prof. dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumi elnökeProf. dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumi elnöke

Dr. Mészáros József kuratóriumi elnök a Barankovics Alapítvány nevében köszöntötte a megjelenteket. Johannes de Jong szerint Európára közös otthonként tekinthetünk. Jézus Krisztusból mint biztos alapból kiindulva kell keresnünk találkozási pontjainkat.

Ezután vette kezdetét a várt kerekasztal-beszélgetés, amelyen Dr. Baritz Sarolta Laura, Bolyki Balázs, Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, Prof. dr. Horváth János, Novotny Zoltán sportriporter és dr. Velkey György vett részt Kocsis Éva, a Kossuth Rádió kiemelt felelős szerkesztője moderálásával.

Honnan jön az erő, ami megtart, ami biztonságot ad és határozottá tesz? – a beszélgetés első felében erre adták meg a maguk válaszait a meghívott vendégek. „Jézus az egyetlen biztonságom, nekem ő jelenti a kősziklát, ahonnan kiindulva vethetem a magot, ami a lényege az életemnek” – fogalmazta meg hitvallását Baritz Sarolta Laura nővér. Borókai Gábor főszerkesztő az ordo caritatis, a szeretet rendjének elvét említette, mint amelynek tudatos gyakorlása megvéd a világ állandóan változó szellemi-lelki sodrásától. A cselekvő szeretet az, ami szerintem leginkább megerősít és összeköt – tette hozzá Velkey György –, és tulajdonképpen biztonságot ad arra, hogy amit az ember csinál, az értelmes, jó és vállalható. Ebben a közösség kulcskérdés, mert benne értjük meg, hogy mi a jó és rossz abban, amit teszünk; valamint azt, hogy alázatosak legyünk: egymás ítélete és szeretete tud bennünket igazán a helyünkre tenni. Azt gondolom, hogy amikor keresztény megújulásról beszélünk, akkor talán ezek azok az értékek, amelyek a legmagasabb közösségi szinten is értelmezhetőek – zárta le a kört a főigazgató.

Baritz Laura, Kocsis Éva, Horváth János, Borókai Gábor, Bolyki BalázsBaritz Laura, Kocsis Éva, Horváth János, Borókai Gábor, Bolyki Balázs

A kerekasztal-beszélgetés második részében Kocsis Éva a hitből fakadó tettekről kérdezett: mikor kell egy kereszténynek megszólalni, mikor hallgatni? Hogyan tudja másoknak átadni a hitét?

Bolyki Balázs azt emelte ki, hogy az önazonosság, amelyben a sebein keresztül kommunikál a másik emberrel, megkerülhetetlen ebben a kérdésben, hiszen csak ezzel együtt tud Isten eszköze lenni. Horváth János arra hívta fel a figyelmet: fontos, hogy meglegyen bennünk a kíváncsiság a másikra, arra, hogy megértsük, mi zajlik benne; ne álljunk be azok közé, akik csak túlharsogják egymást.

Novotny Zoltán, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke a megújulásra valótörekvés mellett az értékek megőrzését emelte ki és arra biztatta a hallgatóságot: ki-ki találja meg, mit bízott rá az Isten.

Novotny Zoltán és Velkey GyörgyNovotny Zoltán és Velkey György

A sportriporter Csuka Zoltán versét, s benne Luther híres mondását idézte: „Itt állunk, másként nem tehetünk” – arra utalva, hogy ne csak definiáljuk a feladatunkat, hanem legjobb tudásunk szerint álljunk is helyt benne. Az ember legyen jelen, a többi kegyelem – tette hozzá még Velkey György, arra a kérdésre válaszolva, hogy miként próbál a gyermekei hitéletére hatással lenni.

A kávészünet után a pénteki (ifjúsági) tematikus műhelyek prezentációi következtek.

A Média és misszió szekció beszámolójában Barlay Tamás, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének szerkesztő-műsorvezetője azt emelte ki az előző nap elhangzottakból: néha úgy tűnik, mintha az egyházaknak nem lenne egyértelmű koncepciójuk a médiával kapcsolatban, olykor ellentmondásos az igényük: megjelennének és bezárkóznának egyszerre. Újságíróként, rádiós-tévés szakemberként fontos a határozott, keresztény önkép és hivatástudat, mert ez elgondolkoztat és motivál másokat is.

Johannes de Jong, az Európai Keresztény Politikai Alapítvány (CPFE) delegációvezetőjeJohannes de Jong, az Európai Keresztény Politikai Alapítvány (CPFE) delegációvezetője

A Kereszténység és Európa munkacsoport rövid konklúzióját Johannes de Jong fogalmazta meg: szükségünk van egy egységes keresztény paradigmára, amivel megszólíthatjuk a nem-hívőket. A migráció kérdésében többféle vélemény ütközött, de hidakat tudtak építeni a különféle meglátások között: s ez a fontos, a nyitottság egymás felé.

Pálfalvi Milán, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) alelnöke az Ifjúság és elköteleződés munkacsoport beszélgetését foglalta össze. A keresztény ifjúsági közösségek képviselői szerint a hívő fiataloknak talán egyszerűbb elköteleződniük, mint azon kortársaiknak, akik nem tudnak „sziklára építeni”.

A közélettel kapcsolatban azonban az ifjúságnak sok jogos-jogtalan aggálya van, és kiemelten fontosnak érzik a hitelességet a társadalmi jelenlétben.

A Család és hivatás harmóniája műhely legfontosabb konklúziójaként megfogalmaztuk, hogy akkor igazi az élet, ha az ember családban él – mondta Herbert Dóra, a Family magazin főmunkatársa. Sokan bálványként kezelik a függetlenséget, és csak toporognak egy helyben az élet megélése helyett. Itt van közöttünk Isten országa – de ezt nekünk kell megjelenítenünk, akik hisszük ezt! Legyünk büszkék, hogy kincset őrzünk, a családot! – fogalmazta meg a családszekció rapportőre, majd Bíró László püspök szavaival zárta összefoglalóját: „nem a család van válságban, hanem a világ”.

Ditzendy Károly Arisztid a Társadalomkutatás és tervezés szekcióról számolt be. Az ülés során inkább a kérdésekből lett több, mint a válaszokból, ami további vizsgálatok előkészítésére és elvégzésére biztathat. A pénteki műhelymunka során két korábbi vizsgálat eredményeit prezentálták. A szekció rapportőre „A hívő fiatalok közéleti attitűdjei” című 2014-es online felmérésből – amely ugyan nem reprezentatív, de jó 400 fős indikatív mintán alapul – emelt ki több adatot: ezekből kiderült például, hogy a keresztény ifjúsági közösségek válaszadó vezetői, aktivistái morálisan igen magasra teszik a mércét „a hiteles keresztény politikus” számára, legyen szó akár a házastársi hűségről vagy éppen a korrupció teljes elutasításáról. A másik bemutatott kutatás a „pálferis” közösség tagjait vizsgálta.

Dr. Galgóczy Gábor a Hit és közélet szekció munkájáról adott összefoglalót. Lehetséges-e közélet, jó gazdaság erkölcs nélkül? – tették fel a költői kérdést. Az embernek kell a középpontban állnia, nem a pénznek. Luther szerint minden munka hivatás is egyben. Isten vezérel minket az evangéliumon keresztül, így próbálja sarkallni az embert a helyes cselekedetekre. Elválasztható-e a közélet és a hit? A politikusok nagy része hívő, bár ez kívülről nem sokszor látszik – kaptunk e kérdésre burkolt választ. Elhangzott még: a kereszténységnek kiegyensúlyozó szerepet kell játszania a politikai életben.

A kerekasztal-beszélgetés, majd az Ifjúsági Nap szekcióinak összefoglalója után a szervezők megköszönték a hallgatóságnak a részvételt, ezt követően közös ebédre invitáltak minden jelenlévőt. A konferencia eredményét abban látták leginkább, hogy a résztvevők párbeszédre nyitottan érkeztek és szót értettek egymással: ez a társadalmi megújulás alapja, így annak ígéretét is magában hordozza.

Szöveg: Laza Dominika és KDF Sajtó
Képek: Mikulás Bence és KDF Fotó

CsatolmányMéret
PDF ikon Nyomtatható verzió728.96 KB