Tisztújító közgyűlést tartott a Keresztény Demokrata Fórum

Új székhelyén, a Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) tartotta éves közgyűlését a KDF, amelyen a 2015. évi beszámolók elfogadása mellett sor került a kétévente esedékes tisztújításra is. Az elnökségben folytatja a munkát Szécsi Árpád elnök, Dr. Birkás Antal alelnök és dr. Frölich Gusztáv főtitkár, új alelnökként kapcsolódik be dr. Balázs-Bóna Judit, és a testület tagja lett Martí Tibor.

A jogi végzettségű dr. Balázs-Bóna Judit rádióriporter személyében ismét református tagja is van a testületnek, amelynek különösen médiaügyekben lehet segítségére szakértelmével. Dr. Martí Tibor az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Korábban elvégezte a KDF által támogatott kétéves kurzust (Apor Vilmos Közéleti Kollégium), és annak "Keresztény Kultúrszövetség" (KEKSZ) nevet viselő projektcsoportjában tevékenykedett.

Hűség, folyamatosság, készenlét

A közgyűlésen Szécsi Árpád elnök ezzel a címmel tartotta meg éves beszámolóját, összefoglalva az egyesület jelenlegi működését. A tagság egy része hűségesen támogatja a szervezetet tagdíjakkal és adományokkal; évente közel 100 000 Ft nagyságrendben.

Ez lehetővé teszi a működés folyamatosságát, alapot ad évi néhány rendezvény hagyományos megszervezéséhez, időnként pedig - pályázati támogatásokból - nagyobb találkozók, projektek lebonyolításához is. 2015 szeptemberében ilyen volt "A megújulás reménye a keresztény társadalmi jelenlétben" c. nemzetközi konferencia (külön honlapja itt), amelynek folyományaként 2016-ban a KDF támogatásával ökumenikus rádiómagazin indult a Mária Rádióban (l. a Facebook-on). Tervben van további kulturális és tudományos (kutatási) programok végrehajtása is.

Mindemellett pedig az egyesület szeretne "készenlétben" maradni, hogy szükség esetén, lehetőség szerint odaálljon olyan jó ügyek, kezdeményezések mellé, amelyek illeszkednek a Keresztény Demokrata Fórum célkitűzéseihez, küldetéséhez.