A 15 éves Keresztény Demokrata Fórum ünnepi elnökségi ülése

A KDF elnöksége az egyesület megalakulásának tizenötödik évfordulójáról ünnepi ülésen emlékezett meg. Az emlékév eseményeinek megtervezésén túl határozat született a Keresztény Demokrata Fórum megalapítását kezdeményező, és tevékenységét azóta is segítő országgyűlési képviselők köszöntéséről. Az elnökségi ülésen készült képek visszautalnak a 2003-as alakulásra.

Az elnökség - több kisebb kezdeményezés mellett - a KDF 2003. november 22-i I. Országos Közgyűlésének 15. évfordulója környékén tervezi egy nagyobb szabású rendezvény megszervezését, amely alkalmat adhat az egyesület tagjainak, szimpatizánsainak, közéleti kollégistáinak találkozására, a mozgalom értékeinek áttekintésére, az alapítók köszöntésére. Az emlékév elején az elnökség levélben mond köszönetet a KDF megalapítását kezdeményező országgyűlési képviselőknek: az egyesületet az alapítástól hét éven át elnökként vezető Szászfalvi László református lelkésznek, az eddigi négy közéleti kollégiumot támogató Lezsák Sándornak, a Lakiteleki Népfőiskola vezetőjének, valamint Font Sándornak, az egyesület korábbi evangélikus alelnökének, aki rendszeresen hozzájárul a KDF rendezvényeinek sikeréhez. A Keresztény Demokrata Fórum tizenhét egykori alapítója közül két egykori fiatal keresztény értelmiségi tagja jelenleg is az egyesület vezetőségének, az alábbi, 2018. januári képsorozatba bekerült egy tizenöt évvel ezelőtti, "történelmi" fotó is róluk. A KDF a továbbiakban is az Alapítólevélben megfogalmazott értékek és célok mentén kíván tevékenykedni.

Dr. Birkás Antal alelnök, dr. Frölich Gusztáv főtitkár, Szécsi Árpád elnök
Szécsi Árpád és Birkás Antal a KDF alakuló ülésén (2003. január 6.)
Szécsi Árpád és Birkás Antal 2018 januárjában
A KDF jelenlegi és előző (fő)titkára
Hálával az eddigiekért, örömmel és reménnyel tekintve a jövőbe